شفاف باشید، متفاوت باشید

بیش از 10 سال است که ثریا پویان پارسی در حوزۀ تحقیقات بازاریابی و مشاوره تبلیغاتی و مدیریتی فعالیت می‌کند. تجربۀ این سال‌ها به ما نشان داده است که بازاریابی می‌توانند نقشی کلیدی در افزایش کیفیت زندگی همۀ ما ایرانی‌ها ایفا کنند. دقیقاً همین نگاه بود که باعث شد ما وارد عرصۀ تحقیقات بازاریابی شویم. به این امید که بتوانیم نقشی کوچک در بهبود و توسعۀ تحقیقات بازاریابی و مشاوره تبلیغات داشته باشیم.