شرکت ثریا پویان پارسی

 

شرکت تحقیقاتی ثریا پویان پارسی با گردآمدن تیمی حرفه‌ای در زمینه تجزیه و تحلیل آماری از سال 1393 فعالیت خود را آغاز نمود. سپس با پیوستن یک گروه تحقیقات بازاریابی، دامنه کاری خود را وسعت بخشید و اقدام به اجرای تحقیقات کامل از طراحی تا اتمام تحلیل آن هم به صورتی نوین و کارآمد برای بازار کار، نمود. در این راستا و برای بهبود گزارش‌های خود با توجه به این‌که مخاطبین گزارش‌ها هم کارشناسان و هم مدیران هستند، تیمی گرافیکی را برای ایجاد تصاویر زیبا و گویای مطلب و هم‌چنین صفحه‌آرایی و تولید قالب‌های نوین ارائه گزارش، در کنار خود قرار داد. یکی از نوآوری‌های شرکت ثریا پویان پارسی در زمینه تحلیل، گزارش‌هایی است که شاید نمونه آن را در جایی دیگر نتوان یافت

همچنین با توجه به کمبود زمان برای مدیران و به جهت بهینگی انتقال مطالب، در گزارش‌های تحلیلی و توصیفی خود از قالب‌های نوین ارائه گزارش همچون ساخت فیلم مستند، ارائه فایل تشریح گزارش به صورت فیلم، آماده سازی محتوای مصوت گزارش، ساخت نرم‌افزار ارائه گزارش و … صورت می‌پذیرد. در ادامه به برخی از خدمات و چگونگی کار خود را شرح داده‌ایم.